Inženýrská a Poradenská činnost

  • pomoc při výběru pozemku, domu, objektu
  • výkon funkce stavebního (SD), technického (TDI) a autorského dozoru (AD)
  • zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů
  • vyřízení územního souhlasu / rozhodnutí, ohlášení stavby a stavebního povolení
  • zajistím měření radonu
  • zpracuji podklady pro vynětí pozemku ze ZPF