Projektová činnost ve výstavbě

Projektová dokumentace

... studie, projektová dokumentace pro stavební řízení

Inženýrská a Poradenská činnost

... výběr pozemku, vyřízení stavebního povolení