Projektová dokumentace ve všech stupních, statika staveb

 

 • architektonické studie
 • návrh objektu / domu zpracovaný architektem
 • projekty staveb a rekonstrukcí
 • dokumentace bouracích prací (DBP)
 • dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • dokumentace pro územní souhlas (DUS)
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • výrobní dokumentace dřevostaveb
 • ke zpracovaným projektovým dokumentacím zajistím - statický výpočet, výkaz výměr (rozpočet), požárně bezpečnostní řešení a průkaz energetické náročnost