PARKOVACÍ DŮM TOP CENTRUM KYJOV / 2014 / DSP, DPS, ARCH.NÁVRH ING.ARCH.VLADIMÍR BÍLÝ

PARKOVACÍ DŮM TOP CENTRUM KYJOV / 2014 / DSP, DPS, ARCH.NÁVRH ING.ARCH.VLADIMÍR BÍLÝ