Ing. Petr Valachovič - Projekční ateliér VProjekt11

Nabízím kompletní služby

v oblasti projektování:

 • architektonické studie s vizualizací ve 3D
 • návrh objektu / domu zpracovaný architektem
 • projekty staveb a rekonstrukcí
 • dokumentace bouracích prací (DBP)
 • dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
 • dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)
 • dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • výrobní dokumentace dřevostaveb
 • statika staveb
 • výkaz výměr (rozpočet)
 • požárně bezpečnostní řešení
 • průkaz energetické náročnosti

 

a inženýrské činnosti:

 • pomoc při výběru pozemku, domu, objektu
 • výkon funkce stavebního (SD), technického (TDI) a autorského dozoru (AD)
 • zajištění vyjádření (stanovisek) správců inženýrských sítí a dotčených orgánů
 • vyřízení územního souhlasu / rozhodnutí, ohlášení stavby a stavebního povolení
 • měření radonu
 • zpracuji podklady pro vynětí pozemku ze ZPF
 • vypracování diagramů zastínění, průběh stínů ve 3D

 

 

Kontaktovat nás můžete na adrese :

Višňová 1830, Strážnice

nebo Masarykovo náměstí 34, Kyjov

viz Kontakt